Har du et arrangement som retter seg mot studenter som bidrar til å korte ned avstanden mellom studenter og arbeidslivet, men mangler de nødvendige midlene? Søk Springbrettfondet for støtte. Springbrettfondet tildeler nødvendige midler til deres arrangement. Søknaden blir behandelt av en jury og søknadsfristen er løpende. For mer utfyllende informasjon om hvem som kan søke og hvilke tildelinger som har blitt tildelt før, se de øvrige sidene under Springbretfondet.

 

Har du spørsmål angående Springbrettfondet? Ta gjerne kontakt med Springbrettets representant i Fondsstyret på fond@springbrettet.org