Hvem er vi?

Springbrettet - Bergensstudentenes Karriereutvalg er en tverrfaglig studentorganisasjon som arbeider for å gjøre avstanden kortere mellom studenter og arbeidsliv. Organisasjonen ble opprettet i 2007, etter at næringslivet i lengre tid hadde etterlyst et samlende organ for å henvende seg til studentene i Bergen. Bergen Næringsråd tok initiativet, og siden den gang har organisasjonen vokst. I dag består Springbrettet av omkring 40 frivillige medlemmer. Organisasjonen består av styret, karrieredagsgruppen, prosjektgruppen, informasjonsgruppen og interngruppen.

Hva gjør vi?

Vi er alle studenter som jobber for at Springbrettet skal kunne by på flere ulike arrangement i løpet av året. Vårt største arrangementet er Karrieredagen, som holdes i Grieghallen hver høst. Hit kommer tusenvis av studenter for å møte bedrifter, knytte kontakter, delta i konkurranser og lytte til foredragsholdere. Gjennom hele året holder vi andre arrangementer som Innblikk, DeltidsjobbmarkedStorm i et vannglass og Kvinner i kuling i tett samarbeid med Maritime Bergen, Bergen Næringsråd og andre viktige aktører.

Springbrettet støtter også andre karriererettede arrangementer og prosjekter som fremmer viktig arbeid til fordel for studenter i Bergen. Dette gjør vi gjennom vårt fond Springbrettfondet, som vi er svært stolte av.

Følg oss

For jevnlige oppdateringer og et innblikk i vår hverdag så oppfordrer vi deg til å følge oss i sosiale medier! 
Lik vår Facebookside HER eller følg oss på Instagram HER.