SPRINGBRETTFONDET

Har du et arrangement som retter seg mot studenter og som bidrar til å korte ned avstanden mellom studenter og arbeidslivet, men mangler de nødvendige midlene? Søk Springbrettfondet for støtte. Springbrettfondet tildeler nødvendige midler til deres arrangement. Søknaden blir behandlet av en jury og søknadsfristen er løpende.

Har du spørsmål angående Springbrettfondet? Ta gjerne kontakt med Springbrettets representant i Styret på fond@springbrettet.org