STYRET

Styret består av ledere fra hver gruppe, i tillegg til markeds- og kommunikasjonsansvarlig, HR-ansvarlig, leder, nestleder og økonomiansvarlig. Styremedlemmene velges ved anonymt valg og appell på organisasjonens generalforsamling, og sitter enten for ett år eller ett semester. I styret organiseres og settes det mål for den generelle driften av organisasjonen, samtidig som det arbeides med å opprettholde et godt forhold både innad i organisasjonen og utad med våre samarbeidspartnere.