KOMMUNIKASJONSGRUPPEN

Gruppen har ansvar for å sørge for at Springbrettets arrangementer og tilbud når fram til både studenter og bedrifter. Våre ansvarsområder er blant annet å holde nettsiden oppdatert, kontakt med media og anskaffelse av plakater, flyers, brosjyrer og annet markedsføringsmateriell. I tillegg har vi ansvar for å skape oppmerksomhet og profilere Springbrettet som en profesjonell og pålitelig organisasjon blant studentene og næringslivet i Bergen.