OM SPRINGBRETTET

Hvem er vi?

Springbrettet er en tverrfaglig studentorganisasjon som arbeider for å gjøre avstanden kortere mellom studenter og arbeidsliv. Organisasjonen ble opprettet i 2007, etter at næringslivet i lengre tid hadde etterlyst et samlende organ for å henvende seg til studentene i Bergen. Bergen Næringsråd tok initiativet, og siden den gang har organisasjonen vokst. I dag består Springbrettet av omkring 40 frivillige medlemmer. Organisasjonen består av Styret, Karrieredagsgruppen, Prosjektgruppen, Informasjonsgruppen og Interngruppen.

 

Hva gjør vi?

Springbrettet har en visjon om å bli det viktigste bindeleddet mellom næringslivet og studentene i Bergen. Alle medlemmer er studenter som bruker av sin fritid på å planlegge og gjennomføre flere ulike arrangement for å bygge bro mellom studenter og næringslivet. Vårt største arrangementet er Karrieredagen, som holdes i Grieghallen hver høst. Hit kommer tusenvis av studenter for å møte bedrifter, knytte kontakter, delta i konkurranser og lytte til foredragsholdere. Gjennom året holder vi også andre arrangementer som Innblikk, Deltidsjobbmarked, GDK (Gjør deg klar!), Dagsaktuelt, Storm i et vannglass og Kvinner i kuling i tett samarbeid med Maritime Bergen, Bergen Næringsråd og andre viktige aktører.

Springbrettet støtter også andre karriererettede arrangementer og prosjekter som fremmer viktig arbeid til fordel for studenter i Bergen. Dette gjør vi gjennom Springbrettfondet, som vi er svært stolte av.

 

Følg oss

For et innblikk i vår hverdag, følg oss på sosiale medier.
Lik vår Facebookside og følg oss på Instagram.