Hver måned velger vi i Springbrettet ut en bedrift i Bergen, som vi blir bedre kjent med for at du skal få et innblikk i hva bedriften jobber med og hvordan de rekrutterer. Denne måneden har vi valgt ut Tryg, Nordens nest største skadeforsikringsselskap, som månedenes bedrift.

Tryg har kontorer i både Norge, Danmark og Sverige, og deres norske hovedkontor finner vi i Fyllingsdalen i Bergen. Her jobber om lag 800 mennesker, ut av de totalt 3400 ansatte som jobber i selskapet rundt om i Norden. Tryg har en historie som strekker seg helt tilbake til 1731 i København, da Danmarks første forsikringsselskap Kjøbenhavns Brand ble stiftet. Dette forsikringsselskapet fikk i 1911 navnet Tryg, og i 1999 ble det norske forsikringsselskapet Vesta en del av konsernet. I dag er Tryg blitt det nest største skadeforsikringsselskapet i Norden, med omkring 2.8 millioner privatkunder og 140.000 bedriftskunder.

De aller fleste som ferdes på båt eller som har besøk en badeplass i Norge, har nok lagt merke til den ikoniske «Tryg-livbøyen». Denne ble først utplassert i Norge i 1952 da selskapet fortsatt het Vesta-Hygea, og plasseres fortsatt ut rundt om i Norge den dag i dag. Tryg finansierer også Natteravnene, som er veldig synlige i gatene i Bergen. Både livbøyen og Natteravnene er med på å reflektere Tryg sin visjon om å gi sikkerhet til kundene.

På det norske hovedkontoret i Fyllingsdalen er vi så heldige å få møte Bjørn Ulvang, som jobber som driftsansvarlig for kundesenteret. Han har ansvar for oversikt over drift og  bemanning på kundesenteret, og har vært ansatt i Tryg i mer enn et tiår. Det som gjør jobben i Tryg så spennende er ifølge han at det er en stor bedrift som stadig er i endring, og at ingen dager er kjedelige.

Hvilke bakgrunn har de fleste som jobber hos dere?

Bjørn forteller at de ansatte hos Tryg har et mangfold av bakgrunner, og at han har kollegaer som både er lærlinger, har yrkesfaglig bakgrunn, eller en form for høyskole eller universitetsutdannelse. Litt avhengig av hvilken avdeling man jobber på, har de ansatte med for eksempel økonomisk- og juridisk utdanning, men også ansatte med bakgrunn som for eksempel lærere og sykepleiere. På kundesenter der Bjørn jobber, kan han fortelle at de også ansetter mange studenter til deltidsstillinger. I likhet med de fleste andre store bedrifter, har også Trygs hovedkontor i Fyllingsdalen blant annet markedsføringsavdeling, juridisk avdeling og IT-avdeling, så her finnes det mange muligheter.

Etter et hyggelig møte i resepsjonen og en kort prat med Bjørn, går vi inn i den store kantinen til Tryg. Her er noen ansatte travelt opptatt med å sette opp en scene og stoler til ”Kickoffet” de skal ha senere på dagen. Det innebærer at noen motivatorer skal komme og snakke for de ansatte, og at det blir servert mat og drikke, til god musikk. Bjørn forteller at mye av gleden ved å jobbe for Tryg, er at de har så mange tilbud og flotte opplegg for de ansatte. Han forteller at de mange gruppene de ansatte har mulighet til å delta i på fritiden, som kunstforeningen og treningstimene i treningshallen de disponerer, er med på å skape god trivsel og et ekstra kjekt arbeidsmiljø.

Hvordan er det å jobbe i Tryg?

Ingen dag er lik for de ansatte i Tryg, men de aller fleste på kontoret i Fyllingsdalen jobber gjerne foran en data og telefon. På kundesenteret, som er en av de større avdelingene i Fyllingsdalen, fikk vi snakke med Nicolai Såkvitne om hvordan det er å være deltidsansatt i Tryg. Han er på sitt fjerde år med studier i rettsvitenskap på UiB og har stilling som kundekonsulent.

- Jeg jobber hovedsakelig med kundepleie, som innebærer å ta vare på de kundene vi har. Det er mitt ansvar å passe på at menneskene jeg er i kontakt med er riktig forsikret og trives som kunder i Tryg. Men akkurat nå er jeg med i et «serviceteam» der jeg hjelper andre konsulenter som har spørsmål om det nye IT-systemet vårt.

Nicolai forteller videre at det er mange andre deltidsansatte på avdelingen som har bakgrunn fra juss. Han tror dette kan være fordi at man som jusstudent lærer å uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig, og fordi man lettere kan få oversikt over alle forsikringsvilkårene. Dette er viktige egenskaper i møte med kunder, og man får mye tilbake for det, da det å lære å forstå mennesker og å gjøre seg forstått på en enkel måte kommer godt med som jurist. Selv om det er mange med jussbakgrunn på avdelingen, påpeker Nicolai at det ikke er nødvendig med en bakgrunn i juss for å lykkes i Tryg, hverken for de som vurderer en deltids- eller fulltidsstilling. De har mange muligheter for kursing og etterutdanning innad i bedriften. Det er også mulig å få en annen jobb senere, på et annet sted eller avdeling i selskapet. Det finnes en jobb for alle i Tryg!

- Noe av det jeg liker best med jobben, må være alle de fantastiske kollegaene mine. I Tryg tror jeg de aller fleste, inkludert meg selv, gleder seg til å gå på jobb. Ettersom vi er et forsikringsselskap får vi også en super helseforsikring, og vi har mange fritidstilbud, en super kantine og mange morsomme sosiale arrangementer gjennom året.

Produkter

Tryg selger forsikringer som bilforsikring, innboforsikring, husforsikring og reiseforsikring for privatpersoner. For bedrifter tilbyr de forsikringer som gruppelivsforsikring, ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring. De har kontorer i de fleste storbyer i Norge, men er også partnere med Nordea og AXA group, og du vil derfor finne Trygs produkter for salg hos Nordea Bank.

Prosjekter og produktsatsing

Det er alltid mye på gang i Tryg, og Bjørn forteller at akkurat nå er fokuset på å jobbe mer mot en norsk nasjonal drift, og i mindre grad en på tvers nordisk drift. De holder også på å kurse alle de ansatte i skadebehandling og kundeservice, og de ønsker i framtiden å utvide åpningstidene.

Tryg sin visjon er å bli det beste forsikringsselskapet i verden, og dette ønsker de å oppnå ved å kunne tilby gode priser, utvikle gode kundeforhold, og være ledende i effektivitet ved hjelp av digitalisering. I Danmark har 80% av kundene godtatt at all fremtidig kommunikasjon vil være digital, og i Norge er 63% av kundene på nett. Tryg håper at en digitalisering av drift vil gjøre det enklere for kundene å rapportere skader og forandre forsikringen sin, og at denne effektiviseringen vil gi en bedre brukeropplevelse.

Siden 2009 har Tryg hatt en egen organisatorisk enhet for innovasjon (BusinessLab). Tryg tror gode forretningsideer oppstår og utvikler seg i interaksjon mellom brukere, eksperter, innovatører og partnere, og de håper at de med innovasjonsarbeid vil oppleves som et selskap med blikket rettet fremover.

15631108_10211886420622910_1633729869_o.jpg

Jobbmuligheter

Tryg søker alltid etter nye dyktige medarbeidere, og det er mulig å finne ledige stillinger hos tryg på www.tryg.no. For studenter som ønsker å skrive masteroppgave om Tryg, tilbyr de arbeidsplass på Trygs hovedkontor i Fyllingsdalen, med en egen mentor som vil følge deg gjennom hele løpet. For søkere i 2016 så de i utgangspunktet etter studenter som studerte fag som informasjonsvitenskap, geografi, samfunnsøkonomi, siviløkonomi og statistikk. 

Foto: Sigrid Indrehus, Tryg
Tekst: Sigrid Indrehus