Hver måned velger vi i Springbrettet ut en bedrift i Bergen, som vi blir bedre kjent med for at du skal få et innblikk i hva bedriften jobber med og hvordan de rekrutterer. Denne måneden har vi vært i kontakt med Kaibosh, en inspirerende gründerbedrift som holder til i Nikolaikirkeallmenningen i Bergen.

 

Et nytt syn på brillebruk

Foto: Kaibosh

Foto: Kaibosh


Allerede i 1999 begynte gründer Helge Flo å produsere egendesignede briller. Til å begynne med handlet det ikke egentlig om selve designet, men heller nødvendigheten av produktet. Det var først når han møtte Michelle Rowley, som nå er hans kone, at hans selvproduserte design trådde i kraft. Spørsmålet som da dukker opp er hvilke tanker som ligger bak hans prosjekt om å skape sitt eget brillemerke.

– Jeg mener at mennesker er svært opptatt av forfengeligheter. Vi har et behov for å sette merke på ting, en slags anerkjennelse. Dette utgjør på mange måter min drivkraft til å produsere et produkt.


Energi som trigger

Og det er nettopp dette behovet for anerkjennelse som er roten til hele brilleproduksjonen. Det hele handler i følge Flo om å tørre å gjøre det man brenner for.

– Du er nødt til å ha en form for energi som trigger, en lidenskap du virkelig brenner for. For min del handlet det i bunn og grunn om at jeg ønsket å hjelpe folk. Og så lenge det er grunnlaget for ideen, tror jeg en kan skape hva som helst!

Selve ideen bak Kaibosh, og det som gjør at brillemerket skiller seg ut ifra alt annet vi har sett tidligere, er deres konseptet om å bruke ulike briller til ulike anledninger.

– Jeg mener personlig at folk fortjener å eie flere par med briller, og at det skal være mulig for folk å variere på brillene deres ut i fra humør, antrekk eller anledning. Med andre ord ønsker jeg å skape en muligheten til å uttrykke seg gjennom brillene. Målet er at dette i framtiden skal bli like normalt som å eie flere par sko.

Foto: Kaibosh

Foto: Kaibosh

Tenke om igjen

Selv om Kaibosh nå har kommet godt i gang med utviklingen, både nasjonalt og internasjonalt, har det vært en lang vei å gå. Flo forteller hvordan han var tvunget til å tenke rasjonelt.

– Finansiering var en av de største utfordringene i startfasen av et prosjektet. Likevel tror jeg det er bra å ikke ha penger, det tvinger deg på en måte til å tenke deg om igjen. Men noe penger må selvsagt til, og de må gjerne lånes til å begynne med. For min del var det veldig viktig å gjøre opp for meg, det skaper på sett og vis den formen for moral du ønsker å ha.

I tillegg til den økonomiske biten, er det flere ledd på veien til et ferdig produkt. For å realisere sin idé måtte Flo derfor få kontroll over hele produktet. Han forteller oss videre om viktigheten av å ha en grunnmur.

– Et komplett begrep som min bestefar en gang lærte meg var nødvendigheten av en grunnmur. Konseptet går ut på at man må grave ned før man bygger opp, hvis ikke risikerer man at muren raser. Det samme konseptet kan vi bruke innenfor innovasjon. Desto mer research som blir gjort, desto mindre risiko blir tatt i utviklingen. Vi må altså forstå hva som foregår. Jo mer vi forstår, jo mindre risiko er det.

Foto: Kaibosh

Foto: Kaibosh

Fra idé til produkt

Neste steg på veien til et ferdig produkt, var hvordan å gå fram for å realisere ideen. Her handler det først og fremst om å skaffe kontroll over produktet.

– Når jeg skulle starte opp, spurte jeg meg selv: Trenger verden dette? Jeg mener det er helt nødvendig å stille spørsmål ved et produkt før man produserer det. For hvis du tenker over det finnes jo nesten alt allerede! Derfor er det viktig, om ikke høyst nødvendig å skille seg ut. Å forsvare produktet. Du blir på en måte nødt til å rettferdiggjøre for nødvendigheten av akkurat din idé.

Skal vi forstå Helge Flo rett blir man altså ikke gründer over natten. Og ikke finnes det noen god oppskrift til suksess heller. Likevel har Flo oppsummert hvilke tips og triks han har til fremtidige entreprenører som klør i fingrene etter å skape noe nytt og spennende!

– Først og fremst må man tenke: trenges dette? Deretter er det viktig å holde fokuset foran nesetippen, samtidig som du også har et langsiktig mål. Vit hva det er du ønsker å oppnå eller hvor du vil ende, men fokuser så godt det lar seg gjøre på det som skjer akkurat her og nå. Det finnes ikke mangel på ideer, men mangel på muligheten til å realisere dem.

 

Skrevet av Rebecca Ravik
Foto hentet fra Kaibosh