INTERNGRUPPEN

Gruppen fungerer som en sterk bidragsyter for å bedre Springbrettets sosiale velvære, heve kompetanse hos de eksisterende medlemmene og samtidig sørge for at rekrutteringen av nye medlemmer skjer effektivt og på en hensiktsmessig måte. Vi skal sørge for at det blir et morsomt, spennende og variert år for Springbrettets medlemmer.