Deltidsjobbmarkedet

Trenger du deltidsjobb?
I samarbeid med Karrieresenteret i Bergen arrangerer vi i Springbrettet hvert år et Deltidsjobbmarked på Studentsenteret til gode for Bergensstudenter. Der får studentene mulighet til å komme i kontakt med bedrifter fra ulike sektorer med utlyste deltidsstillinger. Det er også mulig å få hjelp til å skrive CV av Karrieresenteret!

På tidligere Deltidsjobbmarkeder har Bergensstudenter fått muligheten til å treffe en rekke bedrifter fra ulike sektorer med deltidsstillinger til studenter. Blant bedriftene studentene har fått møte tidligere er blant andre Begen Kommune, PVS, NOKAS, Sector Alarm, Concept Communcation, Røde Kors, Centric, Swaa AS og mange andre!For mer informasjon om våre arrangementer - besøk vår Facebook side!