Karrieredagen 2016 gikk av stabelen i Grieghallen 11. oktober. Her fikk studenter fra hele Bergen mulighet til å møte 81 utvalgte bedrifter på stand, knytte kontakter med næringslivet og delta på foredrag med Jonas Gahr Støre og Hanne Kristin Rohde. I løpet av dagen tok i overkant av 2000 studenter turen innom Grieghallen, og vi har snakket med noen av dem om hvordan de opplevde dagen og hvilke forventninger de hadde i forkant av arrangementet. 

 

Før dørene åpnet klokken 10 hadde det allerede samlet seg en kø av forventingsfulle og spente studenter utenfor inngangsdørene til Grieghallen. Med 81 bedrifter fra både privat og offentlig sektor, CV-screening, bedriftspresentasjoner og foredrag på programmet, fantes det nok av inspirasjon å hente for å navigere seg rundt i arbeidsmarkedet. 

Den tilretteleggingen som nå kommer gjennom initiativene som studentene selv har, som dere har her er veldig bra, også at det er studentdrevete invitasjoner som får bedriftene hit.
— Jonas Gahr Støre

Erik (19) som studerer havforskningsteknikk hadde følgende å si om inntrykk og forventninger: 

"Forventingen var bare å se om jeg kunne finne bedrifter som er interessant innenfor det feltet som jeg ønsker å jobbe med, og kanskje høre om bedrifter som jeg ikke har tenkt på før. For eksempel hadde jeg ikke hørt om Wintershall på forhånd. De virket ganske interessante, og jeg kommer nok til å lese mer om dem på deres nettsider."

Stian Mjøs (23) som studerer produksjonsteknikk på HiB og Dag Ivar Breivik (22) som studerer økonomi på BI forteller om sine  inntrykk av bedriftene som var tilstede:

"Det er mange spennende og forskjellige bedrifter her. Flere av bedriftene har mye interessant å si, og det er flott at de ikke bare sier «hallo», men også faktisk forteller utdypende om hva de driver med. Vi har fått et bedre innblikk i mange bedrifter i dag, og funnet mer ut om hvilke som kunne vært aktuelle å jobbe for."

 

Noe som er viktig for bedriftene er engasjement og interesse hos studentene, noe som vi fikk bekreftet hos bedriftene som vi var å pratet med. Siri Håland fra Skandiabanken forteller hva hun
synes er viktig for å imponere arbeidsgivere: 

"De må ha Interesse og engasjement, og være oppriktig interessert
og gi av seg selv, rett og slett."

Joachim Gustavsen fra Jyb mener at personlighet er minst like viktig som skriftlig erfaring:

"Det å kunne selge seg inn, og ikke bare skriftlig erfaringer, men selv personlighet, innstilling og holdning, er veldig viktig Er man engasjert og motivert så er det et eller annet man er flink på. Man må være frampå, tørre å ta kontakt, tørre å be om tips og være engasjert, spørre spørsmål, og vise interesse."

Jørgen Hauge Carlsen, som er daglig leder på Egon Bristol forteller at interesse og en glødende personlighet er midt i blinken:

"Man må ha en glødende personlighet, og må være sprudlende og frampå. I tillegg til  å vise interesse i det bedriftene snakker om, er også viktig."

 

En av dagens foredragsholdere var Leder for Arbeiderpartiet,
Jonas Gahr Støre. Han forteller oss at det er viktig at studentene har
selvtillit med  også tålmodighet når de skal bevege seg inn i næringslivet:
"Studentene må tenke at de må ha stor selvtillit på at de har kunnskap, og at de har investert i å skaffe seg kunnskap. Men de må ha tålmodighet for det er ikke alltid det klikker inn med en gang. Det arbeidsmarkedet som de skal inn i, det kommer til å kreve kunnskaper og ferdigheter av oss, siden jobber som ikke krever ferdigheter blir det mindre av, og de kommer til å forsvinne etter hvert. Men kommer man ut med en utdanning som studentene får med seg nå, så vil det være behov for arbeidet deres."

SiB karriere og studiemestring var tilgjengelig hele dagen på stand og foretok CV-screeninger til de studentene som ønsket det. Vi snakket med Yovita som skriver doktorgrad om kronisk syke mennesker og deres håndtering av hverdagen, rett etter hun hadde fått sin CV gjennomgått:

“Jeg fikk faktisk høre at CV min var perfekt, men at jeg godt kunne ta med enda mer erfaring! I desember vil jeg være ferdig med doktorgraden min, og da må jeg ut på arbeidsmarkedet og virkelig selge meg selv inn til bedriftene. Det er veldig viktig for meg å ha den beste CVen og jeg følte jeg fikk god hjelp fra SiB karriere og studiemestring til hva som kunne forbedres. Jeg er spesielt glad for at hun som gikk over CVen min tok seg så god tid og var så nøye, selv om det er utrolig mange andre studenter som deltar her idag. Det beste tipset jeg fikk var at jeg måtte tenke på å være mer fleksibel, altså at forskningen og erfaringen jeg har fått mens jeg skriver doktorgrad ikke bare er relevant i en type bedrift eller situasjon, men kan brukes til mye mer.” 

Idar Nestaas, karriereveileder fra SiB karriere og studiemestring, var enig om at nivået på CVene de gikk igjennom på Karrieredagen var høyt; 

“Jeg må si at jeg ikke opplever at studentene gjør noen veldig store feil når de skriver CV, faktisk så synes jeg de er utrolig flinke! Om jeg må kommentere noe de kan tenke mer på, så er det at de ikke må ta for gitt at arbeidsgiveren vet noe om de på forhånd, altså at de husker å skrive hvorhen de har studert, om de skriver at de har fullført en bachelor. De kan også gjerne ha enda mer selvtillit, og bli flinkere til å fremheve hva de kan! Om de har vært fotballdommer for et idrettslag i 10 år, eller om de har en NM-medalje, så er det relevant å ha med på en CV. Det er ikke skryt men faktaopplysninger!” 

Etter en lang dag med flotte foredrag, mingling og kontaktbygging, var det tid for Karriereaften i Grieghallen. Under dagen hadde bedriftene delt ut billetter til studenter som hadde imponert dem ekstra på Karrieredagen, og disse fikk nå være med nå å sitte på bord med bedriftene gjennom middag og underholdning fra Dex Carrington og Lisa Tønne. Totalt var godt over 300 bedrifter og studenter samlet på Karriereaften og fikk muligheten til å bli bedre kjent mens de skålte i champagne. Springbrettets egen Karrieredag-gruppe deltok og på scenen under arrangementet med taler, og de høstet stor applaus for et vellykket arrangement og en fantastisk innsats for alt arbeidet de har lagt ned i Karrieredagen. 

Vi i Springbrettet er kjempefornøyde med gjennomføring og oppmøte på årets karrieredag, og har inntrykk av at studentene, samt bedrifte som deltok, er enig med oss. . Vi håper Karrieredagen har vært med på å forberede og hjelpe studentene, og vi håper at vi ser minst like mange engasjerte studenter på Karrieredagen neste år.

Vi i Springbrettet takker alle som deltok på Karrieredagen 2016!

Og gleder oss allerede til neste år!