Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass. Utenrikstjenesten består av 99 utenriksstasjoner og Utenriksdepartementet i Oslo. Vi kan tilby et mangfold av faglige og administrative arbeidsoppgaver og karriereveier. Det årlige opptaket til aspirant-ordningen er vårt fremste rekrutteringsmiddel. UDs aspirantkurs er et treårig traineeprogram med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten. Programmet er en kombinasjon av opplæring og praksis - i Norge og utlandet. Mange ambassader og delegasjoner tilbyr spennende opphold som studentpraktikant (internship).

Dette er en ordning for norske studenter som ønsker å tilbringe et halvår ved en utenriks-stasjon i løpet av studietiden. Oppgavene vil variere og kan omfatte informasjons- og kultur- arbeid, tilrettelegging ved besøk og arrangementer, samt bistå i politiske/økonomiske analyser og oppfølging av utviklingssamarbeid. Det er den enkelte utenriksstasjon som lyser ut, rekrutterer og administrerer disse stillingene.

Utenriksdepartementet.png
 

Vi tilbyr studentene:

  • Sommerjobb

  • Traineestilling

  • Internship

  • Deltidsjobb

  • Fulltidsjobb

Vi er interesserte i studenter innenfor følgende studieretninger:

  • Alle studieretninger


IMG_0770.JPG

Vi gleder oss til å se deg på KD19 tirsdag 15. oktober i Grieghallen!

Hilsen KARRIEREDAGSGRUPPEN 2019 :-)