Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar for norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy i norske havner. Direktoratet er underlagt Nærings – og fiskeridepartementet og Klima – og miljødepartementet. Sjøfartsdirektoratet har ca. 325 ansatte. Av disse jobber ca. 120 på våre regions – og tilsynskontor langs hele kysten. Hovedkontoret ligger i Haugesund, og Avdeling for skipsregistrene i Bergen. Sjøfartsdirektoratets ansatte jobber alle med skipssikkerhet, men har ulike utdanninger, bakgrunner og stillingstyper. Direktoratets hovedoppgaver er å:

 • trygge liv og helse, miljø og materielle verdier

 • registrere fartøy og rettigheter i fartøy

 • føre tilsyn med bygging og drift av fartøy med norsk flagg, og deres rederier

 • utstede sertifikater for sjøfolk og føre tilsyn med norske utdanningsinstitusjoner

 • føre tilsyn med utenlandske fartøy i norske havner

 • føre tilsyn med og fremme gode arbeids – og levevilkår på fartøy

 • forvalte og utvikle norsk og internasjonalt regelverk

 • markedsføre Norge som flaggstat

 • forvalte tilskuddsordninger på vegne av departementet

 • overvåke risikobildet

 • drive forebyggende arbeid for å redusere antall ulykker i både fritidsbåtflåten og næringsflåten.

Sjofartsdir logo original blå.jpg
 

Besøk oss på www.sdir.no

Vi tilbyr studentene:

 • Sommerjobb

 • Fulltidsjobb

Vi er interesserte i studenter innenfor følgende studieretninger:

 • Juridiske fag

 • ingeniørfag

 • nautikk

 • marin teknikk

 • HMS

 • arkiv

 • økonomifag

 • IT

 • kommunikasjon

 • personal


IMG_0770.JPG

Vi gleder oss til å se deg på KD19 tirsdag 15. oktober i Grieghallen!

Hilsen KARRIEREDAGSGRUPPEN 2019 :-)