samfunnsviterne

Samfunnsviterne arbeider for å skape et framtidsrettet og trygt arbeidsliv, og bidrar til å synliggjøre våre medlemmers kompetanse. Studentmedlemskap i Samfunnsviterne gir deg blant annet tilgang til karriereveiledning, råd om hvor og hvordan du skal selge din kompetanse, 24 timers svargaranti på gjennomlesning av arbeidskontrakt, arenaer for nettverk og fellesskap samt gunstige bank -og forsikringsordninger som du har bruk for i studietiden. Vi viser vei for våre medlemmer - i studietiden og i arbeidslivet. Les mer om medlemskap i samfunnsviterne på www.samfunsviterne.no.

samfunnsviterne_hovedlogo_lores.jpg
 

Besøk oss på samfunsviterne.no

Vi er interesserte i studenter innenfor følgende studieretninger:

  • Administrasjons- og organisasjonsvitenskap

  • Humanistiske fag

  • Medie- og informasjonsvitenskap

  • Psykologiske fag

  • Samfunnsøkonomi

  • Samfunnsvitenskap

  • Språk og litteratur

  • Økonomi og administrasjon

  • Annet


IMG_0770.JPG

Vi gleder oss til å se deg på KD19 tirsdag 15. oktober i Grieghallen!

Hilsen KARRIEREDAGSGRUPPEN 2019 :-)