riksrevisjonen

Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan. Vi jobber med viktige og spennende problemstillinger som angår alle innbyggere i Norge.
1. Regnskapsrevisjon kontrollerer om regnskapet i staten er ført riktig, og finner ut om statens penger blir brukt slik Stortinget har vedtatt.
2. Forvaltningsrevisjon rapporterer til Stortinget om forvaltningens ressursbruk er effektiv og i samsvar med hva Stortinget har vedtatt, og vurderer om de oppnår målene som er satt.
3. Selskapskontroll kontrollerer hvordan statens eierinteresser i for eksempel aksjeselskap og banker ivaretas.
Riksrevisjonen kan også påta seg internasjonale revisjonsoppdrag og samarbeider med utenlandske riksrevisjoner i ulike prosjekter der du kan delta hvis du vil.

Hvilke egenskaper ser vi etter i potensielle medarbeidere
Vi søker revisorer, siviløkonomer og samfunnsvitere som
• har gode analytiske evner
• har evne og vilje til nytenkning og faglig utvikling
• har integritet og høye etiske standarder
• vil og kan påta deg mye ansvar raskt
• kan jobbe selvstendig og samtidig være en lagspiller

obos_liggende.png
 

Besøk oss på riksrevisjonen.no

Vi tilbyr studentene:

  • Fulltidsjobb

Vi er interesserte i studenter innenfor følgende studieretninger:

  • Administrasjons- og organisasjonsvitenskap

  • Regnskap og revisjon

  • Samfunnsøkonomi

  • Samfunnsvitenskap

  • Økonomi og administrasjon


IMG_0770.JPG

Vi gleder oss til å se deg på KD19 tirsdag 15. oktober i Grieghallen!

Hilsen KARRIEREDAGSGRUPPEN 2019 :-)