norconsult

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, med virksomhet som spenner over flere kontinenter. Våre tjenester omfatter planlegging og rådgivning i alle faser av et prosjekt fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Når vi anbefaler løsninger, er vi opptatt av å tenke helhetlig, og vi har betydelig kompetanse innen miljø og sikkerhet.

Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo og selskapet er eid av medarbeiderne. Av Norconsults 3 800 medarbeidere, arbeider 2 750 i Norge. Konsernets omsetning var 5 326 MNOK i 2018, med et driftsresultat på 371 MNOK. Norconsult har vid geografisk tilstedeværelse med 101 kontorer, hvorav 55 kontorer i Norge, 29 kontorer i Sverige, 5 kontorer i Danmark, 1 kontor på Island, 1 i Finland og 1 i Polen. I tillegg har vi en global virksomhet med datterselskaper i Afrika (Sør-Afrika og Mosambik), Sør-Øst Asia og Oseania (Filippinene, Thailand, Malaysia og New Zealand), samt prosjektkontorer som opprettes etter behov.

For oss er lokal kunnskap om kunden og oppdraget viktige faktorer for å lykkes. En av Norconsults styrker er vår brede ressursbase og det tette faglige samarbeidet på tvers av våre mange kontorer. Dette sikrer forutsigbar kapasitet og solid kompetanse til å utføre oppdrag av varierende innhold og størrelse, uavhengig av geografi

Årlig er Norconsult engasjert i over 20 000 prosjekter for offentlige og private oppdragsgivere innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Flere av disse er store og langvarige prosjekter der flerfaglig laginnsats dominerer, mens andre kan være små, kortvarige studier og forprosjekter der spisskompetanse og rådgivererfaring er dominerende innsatsfaktorer.

Vi har en mangfoldig og delende bedriftskultur der vi baserer dialogen på gjensidig respekt. LiVE Norconsult er vår kulturplattform. Våre holdninger til ledelse, verdier og etikk preger hele vår virksomhet, fra hvordan vi samarbeider med kollegaer, til kundedialog og hvordan vi driver forsvarlig, lønnsom forretning.

logo_Norconsult_JPG_black.jpg
 

Besøk oss på norconsult.no

Vi tilbyr studentene:

 • Sommerjobb

 • Traineestilling

 • Skriveplass for bacheloroppgave

 • Skriveplass for masteroppgave

 • Deltidsjobb

 • Fulltidsjobb

Vi er interesserte i studenter innenfor følgende studieretninger:

 • Geofag

 • Informasjons- og datateknologi

 • Ingeniør, bygg og anlegg

 • Ingeniør, elektronikk

 • Ingeniør, informasjonsteknologi

 • Ingeniør, maskinteknikk og automatiseringsteknikk

 • Ingeniør, marinteknikk

 • Ingeniør, produksjonsteknikk

 • Lærere og pedagogikk

 • Medie- og informasjonsvitenskap

 • PR, reklame og markedsføring

 • Samfunnsvitenskap


IMG_0770.JPG

Vi gleder oss til å se deg på KD19 tirsdag 15. oktober i Grieghallen!

Hilsen KARRIEREDAGSGRUPPEN 2019 :-)