nav

NAV forvaltar ein tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, baretrygd og kontantstøtte. Av dei om lag 14.000 staleg tilsette medarbeidarane i NAV er ca. 550 tilsett i NAV Hordaland. På dei 40 NAV-kontora i fylket jobbar det mellom anna rettleiarar, saksbehandlarar, økonomar, juritar, legar, psykologar, leiare og konsulentar under mottoet “Vi gir menneske mogelegheitar”. NAV Hordaland har også tre spesialeiningar; NAV Arbeidsrådgivning, NAV Arbeidslivssenter og NAV Markedstjenester.

1pc60x4J_400x400.jpg
 

Besøk oss på nav.no

Vi tilbyr studentene:

  • Sommerjobb

  • Fulltidsjobb

Vi er interesserte i studenter innenfor følgende studieretninger:

  • Alle studieretninger


IMG_0770.JPG

Vi gleder oss til å se deg på KD19 tirsdag 15. oktober i Grieghallen!

Hilsen KARRIEREDAGSGRUPPEN 2019 :-)