Kartverket

Statens kartverk som er det fulle namnet i formelle samanhengar, samlar inn, systematiserer, forvaltar og vidareformidlar offentleg geografisk informasjon. Konkret inneber det mellom anna at Kartverket har ansvar for og skal levere følgjande:
•Nasjonalt geodetisk grunnlag: Kartverket har ansvar for stadfestingsgrunnlaget som kart- og oppmålingsarbeida i Noreg byggjer på
•Posisjonstenester: Tenester som fastset nøyaktig, satellittbasert posisjon
•Digitale kart: Kartverket produserer og forvaltar nasjonale digitale kartseriar (land- og sjøkart)
•Tinglysing: Tinglysing i fast eigedom og andelar i burettslag
•Eigedomsinformasjon: Kartverket driftar dei nasjonale registra for offentleg eigedomsinformasjon (matrikkelen og grunnboka)
•Stadnamn: Forvaltar det nasjonale stadnamnregisteret
•Standardar: Nasjonale standardar for kart og geografisk informasjon
•Elektronisk sjøkartteneste: Driftar den internasjonale elektroniske sjøkarttenesta Primar

Kartverket_staende.jpg
 

Besøk oss på kartverket.no

Vi tilbyr studentene:

 • Sommerjobb

 • Deltidsjobb

Vi er interesserte i studenter innenfor følgende studieretninger:

 • Geofag

 • Informasjons- og datateknologi

 • Ingeniør, informasjonsteknologi

 • Ingeniør, marinteknikk

 • Juridiske fag

 • Matematikk og statistikk

 • Medie- og informasjonsvitenskap

 • Regnskap og revisjon

 • Samfunnsøkonomi

 • Økonomi og administrasjon


IMG_0770.JPG

Vi gleder oss til å se deg på KD19 tirsdag 15. oktober i Grieghallen!

Hilsen KARRIEREDAGSGRUPPEN 2019 :-)