Innblikk!

Dette er din mulighet som student til å møte ulike bedrifter på deres egen arbeidsplass. Gjennom Innblikkene inviterer vi studenter på bedriftsbesøk til forskjellige bedrifter innenfor ulike bransjer. Dette skiller Innblikk! fra en tradisjonell bedriftspresentasjon ved at studentene blir tatt med til bedriften, i stedet for at bedriften oppsøker studiestedet.

Å delta på et av våre Innblikk! arrangementer hjelper også studentene med å tydeliggjøre hva de kan bruke sin kompetanse til, i tillegg til å gi oversikt over hva de bør spesialisere seg i og hva de bør foreta seg videre for å lykkes innenfor bransjen. Innblikkene er med på å gi studenter innsikt i hvilke muligheter en har etter endt utdanning. For studentene gir dette en unik mulighet til selv å kunne erfare en hverdag bedriften vi besøker. Gjennom en presentasjon av bedriftenes arbeidsområder og kompetansebehov, samt dialog med studentene får studentene både faglig, praktisk og sosial læring ved å delta på arrangementet.

Følg med på våre nettsider og sosiale medier for oppdateringer om kommende Innblikk!   

Har du ønsker om å besøke en bedrift eller bransje innenfor ditt fagområde? Ta kontakt på innblikk@springbrettet.org