Hver måned velger vi i Springbrettet ut en bedrift i Hordaland, som vi blir bedre kjent med for at du skal få et innblikk i hva bedriften jobber med og hvordan de rekrutterer. Denne måneden har vi valgt ut Skyss, enheten som organiserer Hordalands kollektivtransport, som månedenes bedrift.

 

De aller fleste som har bodd i eller besøkt Hordaland har nok på et tidspunkt vært i kontakt med Skyss. Når man beveger seg i Bergen og omegn er de røde og hvite bussene sterkt representert i trafikken, sammen med den ikoniske Bybanen.

Når det i 2016 var hele 56,5 millioner kollektivreisende i Hordaland fordelt på flere titalls reiseruter, forstår man at det er en stor jobb som ligger bak for å få det hele til å gå opp. I forbindelse med månedens bedrift i april har vi vært så heldige å få intervjue pressekontakt Camilla Lundberg Berntzen om hvordan Skyss jobber og hva deres visjon er.

 

Camilla Lundberg Berntzen

Camilla Lundberg Berntzen

Hva er Skyss?

«Skyss ble opprettet i november 2007, vi fyller altså 10 år i november. Skyss er organisert som en enhet i Hordaland fylkeskommune, og vi har ansvar for den offentlige transporten i hele fylket. Fylkeskommunen står for det økonomiske tilskuddet ut fra de budsjetter som vedtas av politikerne. Før ble busstrafikken organisert av ulike selskaper i mindre ruteområder, i 2004 vedtok Fylkestinget å gradvis konkurranseutsette busstilbudet fra 2007 - og det ble vedtatt å opprette en innkjøpsenhet for å ta seg av anbudsregimet, slik ble Skyss etablert.  

Skyss organiserer kollektivtrafikken i fylket, både bybane, buss, ferge og hurtigbåt. Vi har ansvar for utvikling av tilbudet, planlegging av rutetider, salgssystemer og informasjon. Selve transporten er det ulike operatører som står for. Tide har for eksempel kontrakt for å kjøre bussene i Bergen, Keolis kjører Bybanen og Norled er operatør for båtene til Askøy og Nordhordland

Skyss utfører anbudskonkurranser, tildeler kontrakter og følger opp kvaliteten på tilbudet. Trafikkselskapene bringer de reisende fra A til B, de kjøper inn og eier bussene, har arbeidsgiveransvar for sjåførene og utarbeider skiftplaner.

Bybanen sin infrastruktur, vogner og vedlikeholdsmateriell blir eid, forvaltet og holdt ved like av Bybanen AS. Kjøringen av Bybanen er konkurranseutsatt, og for perioden 2010 – 2019 er det Keolis som har kontrakt på oppdraget.»

Hvor er Skyss lokalisert?
”Skyss kundesenter holder til på Bergen busstasjon. Vi har også rutetelefon 177 og kundekontakt via vår Facebook-side. Skyss administrasjon holder til ved fylkesbygget i Bergen».

Hva er Skyss sin visjon?
”Skyss er en del av Hordaland fylkeskommune, og visjonen vår er å være attraktiv og nyskapende. Våre verdier er kompetent, offensiv og i dialog. Fylkestinget har vedtatt en kollektivstrategi for Hordaland. I strategien er det fire strategiske grep for hva som skal til for å få flere reisende med kollektivtrafikken:

- Best tilbud der flest reiser

-Enkle reiser

-Effektive reiser

-Miljøvennlig drift

Målene for kollektivtrafikken i Hordaland er knyttet opp mot nasjonale og regionale målsettinger.

Vi opplever at kollektivtrafikken i fylket har hatt en positiv utvikling de siste årene, vi har fått Bybanen i Bergen, rutetilbudet er forbedret med blant annet stamlinjer med stor kapasitet og høy frekvens, vi har fått trafikantinformasjon med sanntid og det er etablert nye betalingsløsninger (som mobilappen Skyss Billett). Å bygge et velfungerende kollektivtilbud tar tid, dette jobber vi målrettet med hver eneste dag».

Hvilke jobbmuligheter finnes det for studenter, og hvordan rekrutterer dere?
«Vi har ingen egne ordninger for dette, men vi har til enhver tid studenter som jobber deltid, særlig tilknyttet vårt kundesenter. Dessuten forsøker vi å legge til rette for å ta imot praksisstudenter. Hva vi ser etter vil avhenge av rollen og oppgavene. Mange studenter henvender seg også med ønske om å skrive oppgaver med utgangspunkt i vår virksomhet og tjenester. Selv om vi synes det er kjempehyggelig å være interessante, må vi dessverre likevel si nei til mange fordi vi ikke har kapasitet til å følge opp alle som tar kontakt.
Som en offentlig aktør har vi strenge krav til utlysning av ledige stillinger. Det beste tipset er nok å følge med under ledige stillinger på skyss.no og hordaland.no.»

 Hvilke bakgrunn har deres ansatte og hvilke arbeidsoppgaver har de?

«Skyss er faginstans for hele verdikjeden i kollektivtrafikken, og vi har ansatte fra mange ulike fagfelt. Vi har blant annet samfunnsgeografer, sivilingeniører, jurister, analytikere, økonomer, markedsførere, teknikere og servicemedarbeidere. Vi har også mange ansatte som er rekruttert fra transportnæringen.

Det er et bredt spekter av arbeidsoppgaver i Skyss, kjerneoppgavene våre er knyttet til trafikktilbud med strategisk og operativ ruteplanlegging, skoleskyss, kontraktsoppfølging, og markedsarbeid med ruteinformasjon, statistikk, analyse, trafikantinformasjon og kundedialog. Vi har også en egen økonomiavdeling og en IKT-avdeling som står for med drift av blant annet billettsystemet vårt. ”

Skjer det noe spennende for dere i tiden framover?
«For tiden arbeider vi mye med planlegging av kollektivtilbudet under sykkel-VM 2017. Bergensområdet vil bli sterkt berørt av arrangementet. Sykkel-løypene vil være stengt for trafikk fra morgen til kveld, dette gjelder også for buss - så det blir store endringer i rutetilbudet disse dagene. Arbeidet med planlegging av nye midlertidige traseer, rutetabeller, informasjon og skilting er mer eller mindre på plass, og vi er i tett dialog både med Bergen 2017, Bergen kommune og trafikkselskapene våre for å få de siste detaljene ferdigstilt. Vi har også arbeidet mye med oppstart av Bybanen til Flesland, dette byggetrinnet åpnet 22.april, og Skyss har som på resten av traseen ansvar for planlegging av rutetilbud og informasjon til reisende. Vi jobber ellers også blant annet med forenkling av takstsonestrukturen i Hordaland, oppstart av nye ferjeanbud, oppstart av ny anbudsperiode i Sunnhordland og trafikkplan for Nordhordland».

I forbindelse med intervjuet, satte Camilla oss i kontakt med to ansatte i Skyss. Under kan du lese om deres utdanningsbakgrunn og hvilke arbeidsoppgaver de har.

Christoph Bierbaum,

controller i økonomiavdelingen:

 

Når startet du jobben i Skyss, og hvordan fikk du den?

Jeg startet i august 2010 hvorav ett år var via bemannings- og konsulentselskap. Siden ble jeg fastansatt i Skyss fra og med september 2011. Jeg fikk et kortvarig oppdrag hos Skyss gjennom et bemannings- og konsulentselskap. Som innleid konsulent jobbet jeg med avviksanalyse-, -retting og –rapportering knyttet til Skyss sitt sentrale billetteringssystem. Etter en oppdragsforlengelse fikk jeg tilbud om fastansettelse som controller.

Hva er din arbeidsbeskrivelse?

 Mine stillingsspesifikke oppgaver er:

        Fokus på lønnsomhet og identifisere forbedringstiltak

        Økonomistyring/oppfølging av ulike anbudspakker

        Økonomisk analyse

        Kalkulasjon og etterkalkulasjon av alle endringer i produksjon/takster

        Bistå i forbindelse med økonomiske spørsmål/verdivurderinger

        Utarbeidelse av prognoser

        Dialog mot eksterne i forhold til økonomiske spørsmål

        Ansvar for å lage grunnlagsdata knytta til kontraktsregulering

        IKT-ansvar på økonomiavdelingen

        Utvikling og driftsansvar for lokale databaser/og grensesnitt mot økonomisystemet

        Bistå med andre oppgaver etter behov og i samråd med leder

Hva er din studiebakgrunn/arbeidserfaring?

 Jeg har studert ved det Tekniske Universitetet i Berlin, og har vært på utveksling ved NHH i Bergen i ett år på Master nivå. Under studietiden hadde jeg ulike praksisplasser som henholdsvis bedriftsanalytiker og revisorassistent, og også studentjobber hos Peppes og andre.

I min jobb hos Skyss fikk jeg gå på etterutdanning innen prosjektledelse, og i tillegg fikk jeg gå på kurs knyttet til MS Office og LEAN. Jobben hos bemannings- og konsulentselskap, og senere hos Skyss, er mine første arbeidsgivere etter avsluttet utdanning. 

 

Ingvild Maria Tveita Nesje,

konsulent i salgs – og markedsavdelingen:

 
Når startet du jobben i Skyss og hvordan fikk du den?

Jeg har jobbet i Skyss siden august 2014. Jeg søkte på en stillingsutlysning på finn.no i februar/mars 2014, og ble innkalt til første- og annengangs intervju før jeg fikk tilbud om stillingen som koordinator for trafikantinformasjon.

Hva er din arbeidsbeskrivelse?

Jeg er heldig som har en variert arbeidshverdag og får være med på mye forskjellig. Jeg lager informasjonsmateriell i forbindelse med årlige ruteendringer og store arrangementer, og deltar også i ulike interne prosjekter og bistår med ulike kampanjer. Jeg jobber generelt med å forbedre informasjonen ut mot de reisende.


Hva er din studiebakgrunn/arbeidserfaring?

Jeg har bachelorgrad i Markedskommunikasjon fra BI, og har tidligere jobbet som deltidsansatt i butikk og på kundesenter. Jeg var relativt nyutdannet da jeg fikk jobben i Skyss.
 

 

 

Bilder: Skyss

Tekst: Sigrid Indrehus

Torsdag 30. mars 2017 arrangerte Springbrettet i samarbeid med Bergen Maritime, GCE Subsea, NCE Maritime, NCE Seafood Innovation Cluster og CleanTech ”Storm i et vannglass” på hotel Scandic Bergen City. I løpet av kvelden fikk de oppmøtte høre flotte foredrag, servert forfriskninger og prøvd seg på speed-dating med rundt 50 ressurspersoner fra de blå næringene.

 

I inngangen til Scandic Bergen City er det første som møter oss en smilende Ulf Seim Kalvie og Tobias Neraas fra Prosjektgruppen i Springbrettet. De geleider ankomstgjestene videre inn på hotellets restaurant, og til bordet der får utdelt navnekort og nøkkelbånd. I restauranten er det satt ut elegante champagneglass og fingermat som studentene og ressurspersonene kan tygge på mens de mingler med de andre oppmøte. En av de påmeldte i år er Rina Riddervold som går masterstudie på NHH. Hun kan fortelle at hun deltok på Storm i et vannglass ifjor, og syntes det var såpass bra at hun så klart måtte delta i år igjen! Ettersom det ikke er så lenge til hun skal ut og søke jobb, har hun sett seg ut noen bedrifter som kan være ekstra aktuelle å snakke med. Hun forteller at hun er interessert i fiskeri- og havbruksnæringen, og gleder seg spesielt til å lære mer om Marine Harvest som er Norges største oppdrettsselskap.

Rina Riddervold

Rina Riddervold

Etter en god halvtime med sosialisering er det klart for å åpne dørene til lokalet hvor foredragene skal være. Kveldens konferansier er Line Andersen fra Bergen Maritime, og hun innleder kvelden med et flott foredrag om Bergen som ”Norges kanskje viktigste maritime by.” Andersen sier at Bergen med sin klynge av maritime bedrifter, Norges største havn, forskningsinstitusjoner og maritime utdanninger som sjøforsvaret, har et eksepsjonelt miljø for de blå næringene. Hun vektlegger også at Norge på tross av sitt beskjedne innbyggertall ligger på en 6. plass som global maritim stormakt. Siden vi er et lite land blir det altså desto viktigere å dele kunnskap på tvers av havnæringene for å kunne bli enda bedre!

Neste mann opp på talerstolen er Sivert Stendahl fra AirLiquide, et av verdens største industri- og gasskonsern. Han forteller at om studentene vil ha en genuin mulighettil å påvirke en bransje som er i verdenstoppen i sitt segment, burde de gå inn i den maritime næringen. Videre sier han at det er en spesielt interessant tid for de blå næringene, da verden blir mindre og det skapes uante muligheter på tvers av land. Noe av det viktigste for å lykkes i arbeidslivet mener Sivert er å tidlig begynne å bygge nettverk. ”Det er ekstremt viktig å kjenne folk og forstå hva som foregår der ute. En person vil alltid ha en verdi, uavhengig om det er bakeren på hjørnet, sveiseren på gulvet eller toppsjefen i et selskap. Jeg vil oppfordre dere alle til å være fremoverlent, alltid litt foran andre, proaktiv, allsidig, sulten og nysgjerrig! Finn din vei, for det er alltid ulike veier til målet, og ikke minst, ha det gøy underveis!”

Line Andersen

Line Andersen

Mikrofonen gikk så videre til Vegard Frihammer fra Greenstat. Greenstat utvikler prosjekter knyttet til  hydrogenproduksjon over hele Norge, og Vegard kunne fortelle om masse spennende planer som de har for bruken av hydrogenkraft i fremtiden. Viste du for eksempel at Greenstat nå har skaffet Vestlandet første egistrerte bil med hydrogen tank? Dette for å være pådriver for etablering av hydrogenstasjoner i Bergen. Denne bilen er den første i en bestilling på totalt 23 Hyundai iX35 Fuelcell-biler som er med i prosjektet.

Etter Greenstats inspirerende foredrag kommer Kikki Flesche Kleiven fra Bjerknes-senteret for klimaforskning opp på scenen. Kikki legger stor vekt på at vi står midt oppi globale klimaendringer og et grønt skifte. Hun mener at vi må tenke annerledes om hvordan vi henter energi og om hvordan vi bruker havet, og håper at vi i fremtiden kan høste råvarene fra den maritime næringen på en bærekraftig måte.

Den nest siste foredragsholderen er Kathleen Mathisen som har en bred og omfattende erfaring med HR-arbeid. Hun er i dag HR-direktør i Grieg Seafood, og vektlegger hvor viktig det er å huske at det er menneskene i bedriften som står for verdiskapingen. Kathleen forteller at hun hatt en allsidig arbeidsbakgrunn. Hun jobber nå innenfor olje og gass, men har tidligere jobbet innenfor varehandel, turisme og til og med som guide i en Stavkirke! Hun vil derfor poengtere overfor studentene at det ikke er gitt hva du ender opp med å jobbe som, og at de ikke bør være redd for å prøve seg på nye ting!

Kathleen Mathisen på scene

Kathleen Mathisen på scene

Kveldens siste foredragsholder er Benedicte Skogen fra NCE Seafood Innovation Cluster. Hun forteller om deres fantastiske Seafood Trainee program som nå er åpen for innsøking på deres nettsider. (Men fort dere, fristen går ut 30. April!) Med seg opp på scenen har hun også to unge trainees fra fjorårets traineeprogram. De kan fortelle om en spennende arbeidsplass som tar dem med på jobbturer til byer som Trondheim og Brussel.  

Etter stor applaus fra salen beveger deltakerne seg ned igjen i restauranten der speed-datingen skal foregå. Men først er det tid for pause og mat, og det er igjen duket for glass med forfriskninger, fingermat  og delikate kaker rundt om på bordene. Mens det surrer godt i lokalet, får vi grepet fatt i Kiki Kleiven fra Bjerknes-senteret for en kjapp samtale:

Kikki Flesche Kleiven

Kikki Flesche Kleiven

- Er det noen spørsmål du håper studentene stiller under speed-datingen?

”Vi håper selvsagt at studentene skal være interessert i forskningen vi bedriver, men vi håper også at de er minst like nysgjerrig på arbeidsplassen vår! Både Bjerknes-senteret og Universitetet i Bergen, som vi er tilknyttet, er store arbeidsplasser med mange muligheter for å flytte på seg innad i bedriften. Jeg håper at studentene stiller spørsmål om mulighetene for selvutvikling på arbeidsplassen, og er nysgjerrig på hvordan vi arbeider! ”

- Hva er de beste tipsene du kan gi studentene som har møtt opp her i dag?

”Det som kanskje er felles for de fleste som er her i dag er at de har det faglige på plass og stiller ganske likt akademisk. Da blir det desto viktigere å vise hvem de er som person, og at de fokuser ikke bare på hva de kan rent fagmessig, men også på hva som interesserer og trigger dem! Veldig mye av arbeidet vårt foregår i grupper og team, og da er egenskaper som empati for andre og erfaring som for eksempel trener ved siden av skolen, gull verdt! ”

Under foredraget hun holdt tidligere, fortalte Kikki om en bred internasjonal erfaring fra prestisjeuniversitet som Cambridge og Columbia i USA. Vi spør hun om hvilke erfaringer hun har gjort seg etter å ha vært i utlandet.

”Målet mitt var alltid å komme tilbake til Norge og arbeide, men jeg har helt klart fått et nytt syn på norsk arbeidsliv etter å ha vært i utlandet! Mye av grunnen til at jeg har valgt å jobbe med formidlingsvirksomhet, er fordi jeg ble så inspirert av amerikanernes selvsikkerhet og evne til å snakke så engasjert om seg og sitt virke. Norske studenter kan helt klart bli flinkere til å skryte av seg selv”, avslutter hun sprudlende. ”Når alle søkerne i en jobb har den samme kompetansen så er det ofte den du er, og det du gjør utenfor jobben, som gjør deg til en spennende kollega!”

 

Etter samtalen med Kikki, treffer vi på Cecilie Kalland fra Norwegian Electronic Systems. Norwegian Electronic Systems er et ”total system integrator” av dieselelektriske og hybridelektriske systemer for det globale maritime marked.

- Hvilke spørsmål tror du at du vil få i dag?

”Jeg tenker at et typisk spørsmål jeg vil få er hva som trengs av relevant utdannelse for å få jobb i vårt firma. Vi ser da spesielt etter studenter med bachelor eller master i automatisering og elkraft, men vi trenger også de som er faglærte!”

- Hva håper dere å få ut av dagen?

”Bærekraftig tenkning og reduserte utslipp er noe som er veldig viktig for oss. Vi opplever at de unge har veldig stort fokus på dette og det å tenke ressursutnyttelse, så vi håper vi kan tiltrekke oss noen av de studentene som tenker nytt og bærekraftig etter å ha deltatt her i dag”, smiler hun.

Svein Erik Eide

Svein Erik Eide

 

 

Når vi er ferdig å snakke med Cecilie er det straks klart for at speed-datingen skal begynne. En som gleder seg er Svein Erik Eide som studerer Markedsføring og salgsledelse på høyskolen Kristiania. ”Jeg er på første året av mitt studium, så litt av grunnen til at jeg er her i dag er for å innblikk i de ulike mulighetene som finnes i havnæringene og hva som er lurt å fokusere på i fremtiden. Jeg gikk maritim linje på videregående og noe jeg savnet var mer informasjon om oppdrettsnæringen, så det er flott at de jobber med å gjøre seg mer synlig på slike arrangementer som det her. Noen av spørsmålene jeg vil stille bedriftene i dag er hva de tenker om nedgangstidene i olje- og gass-sektoren, og hvordan fremtidsplanene og utsiktene deres ser ut fremover."

 

 

 

Vegard Frihammer (venstre hjørne) og Marte Jensen (høyre hjørne)

Vegard Frihammer (venstre hjørne) og Marte Jensen (høyre hjørne)

 

Mens studentene ivrige går fra bord til bord for å snakke med ressurspersoner, står Line Andersen og overvåker det hele med en bjelle i hånden som signaliserer når det er klart for å bytte plass.  

”Selv om vi håper at dagens arrangementet vil føre til en større interesse for den blå næringen, tror jeg at det er veldig verdifullt for studentene å bare få snakke med en voksen person som har vært i arbeidslivet en stund. Det er også viktig for de voksne å snakke med studentene, da voksne har en tendens til å sette seg fast i de samme sporene, og miste litt av den idealismen man har når man er ung. Den idealismen de unge har, trenger vi helt klart for å bevare det  maritime miljøet vårt i framtiden!

Ved dagens slutt håper jeg at flere av studentene er enda et skritt nærmere å vite hva de vil drive med, og at de som kanskje ikke vet det har åpnet øynene for havnæringene. Jeg håper og at studentene etter å ha vært her i dag forstår at arbeidslivet ikke bare er alvor, men veldig mye moro også! ”

 

 

Storm i et vannglass er et arrangement som er åpent for alle studenter som ønsker å lære mer om og knytte kontakter med ressurspersoner fra den maritime og blå næringen. Om du gikk glipp av det i år, håper vi å se deg i 2018 når det igjen går av stabelen! 

          Tekst: Sigrid Indrehus

                                                      Foto: Patrick Pedersen

Denne uken arrangerte vår Prosjektgruppe "Deltidsjobbmarked" i samarbeid med SiB Karriere & Studiemestring. Dette tok sted ved Studentsenteret mandag 6. mars, og var en fin mulighet for studenter å komme i kontakt med ulike aktører fra næringslivet. Med bedrifter på stand, konkurranser, CV-hjelp og bedriftspresentasjoner i Egget, var dette en vellykket dag!

 

På stand var blant annet Skandiabanken, Bergen Kommune, Manpower, Foodora, Trainee Vest, PSS Securitas, Adecco, Centric og Nokas. De alle lyser ut deltidsstillinger, men flere ansetter også for sommerjobber, fulltidsarbeid og internships.

 

Underveis i deltidsjobbmarkedet fikk vi i Springbrettet snakket med nysgjerrige studenter som tok turen innom. De fleste er på utkikk etter deltidsjobb, men noen var også nysgjerrige på fulltidsjobb, da de snart er ferdig med bachelor og mastergrad. 

Elin Rand og Thor With fra Skandiabanken

Elin Rand og Thor With fra Skandiabanken

Ariana Miftari og Thor With

Ariana Miftari og Thor With

Ved Skandiabankens stand møtte vi Elin Rand, Thor With og Linda Johnsen. De har for tiden flere ledige deltidsstillinger på kundesenteret sitt.  Her har de omkring 40-50 studenter i arbeid allerede, men ønsker å gi muligheten til flere - både når det kommer til sommerjobber, deltidsjobber og fulltidsjobber. Når vi spør hvilke studenter de er på utkikk etter, sier de at relevante studier eller tidligere erfaring er et stort pluss. Fra før har de ansatte som studerer økonomi, jus, markedsføring, og annet.

På stand hadde Skandiabanken tatt med seg et par gullbilletter, som de delte ut til studenter som skilte seg ut fra massen. En slik billett tar studenter videre direkte til jobbintervju! Ariana Miftari var en av de heldig studentene som mottok en gullbillett. Hun går 3. året økonomi og administrasjon på Handelshøyskolen BI - Campus Bergen, og er på utkikk etter fulltidsjobb da hun er ferdigutdannet til sommeren. 

SiB Karriere & Studiemestring på stand for å veilede studenter som ønsket hjelp med CV og jobbsøknader.

SiB Karriere & Studiemestring på stand for å veilede studenter som ønsket hjelp med CV og jobbsøknader.

Oskar Nyland, markedsføringsstudent ved Handelshøyskolen BI - Campus Bergen.

Oskar Nyland, markedsføringsstudent ved Handelshøyskolen BI - Campus Bergen.

Liv Maria Lien og Karl Magnus Svenøy

Liv Maria Lien og Karl Magnus Svenøy

Vi fikk også besøk av studenter fra Handelshøyskolen BI - Campus Bergen. Markedsføringsstudent Oskar Nyland synes det var hyggelig å komme i kontakt med ulike bemanningsbyrå som Adecco og Manpower. Han tror det hadde vært kjekt med en deltidsjobb ved siden av studiene. PR-student Liv Maria Lien og eiendomsmeglingstudent Karl Magnus Svenøy stod og utforsket våre tavler med stillingsannonser - og syntes det var mye interessant å finne blant de utlyste jobbene. De fikk et godt inntrykk av Centric, Foodora og Adecco på stands.

Arild Pedersen fra Centric

Arild Pedersen fra Centric

Dan Ruben Aadland og Simen Bones fra Foodora

Dan Ruben Aadland og Simen Bones fra Foodora

Fra Centric stod Arild Pedersen og Inger Helen Sætre på stand. Centric er et IT-selskap som bistår bedrifter med IT-løsninger innen operations & development. De ansetter på både på deltid og fulltid. Studieretningen for søkere er hovedsakelig informasjonsvitenskap, og ellers en interesse for IT.  Det finnes også internshipmuligheter både hos Centric og deres kunder, og Pedersen forteller at de allerede har hatt markedsføringsstudenter som interns.

Ståle Dysvik og Veslemøy Selvik fra Manpower.

Ståle Dysvik og Veslemøy Selvik fra Manpower.

En annen gøyal aktør på stand var Foodora, som har vokst seg svært stor i Bergen siden sin oppstart i november. På fire måneder har de ansatt hele 63 personer, og de fortsetter å ansette. Deltidsjobben hos Foodora går i matleveranse via sykkel.

Fra Manpower var Ståle Dysvik og Veslemøy Selvik på stand. De lyser ut flere deltidsjobber på kundesenter innen bank, finans og forsikring, men også vikariater innenfor pedagogikk; barnehage og skole. Manpower samarbeider med Bergen Kommune om flere stillinger. Her er alle studenter egnet til å søke, da alle står likt, uansett bakgrunn og studie. Bemanningsbyrået lyser også ut flere sommerjobber, med videre muligheter for deltid. I dag har Manpower over 100 studenter i deltidsstillinger.

Anup Saha i samtale med Adecco

Anup Saha i samtale med Adecco

NHH-studenten Anup Saha likte deltidsjobbmarkedet godt, og fikk snakket med mange interessante bedrifter som blant annet Adecco. Han tar master i økonomi og administrasjon ved NHH, og er på utkikk etter en relevant deltidsjobb. Han syntes det var kjekt å få visittkort og muligheten til å sende CV med åpen søknad. 

 

Bak Saha stod PSS Securitas på stand, som også lyste ut flere deltids- og sommerjobber. Her kreves vekterkurs trinn 1 - noe de selv tilbyr. PSS Securitas leverer mest av sikkerhetstjenester i helgene og om sommeren, da det er flere store arrangementer på gang. Derfor liker de å ansette studenter, som er tilgjengelige og fleksible arbeidere. Kanskje er det du som jobber som vekter under Bergensfest på Koengen i sommer..?

Helene Olsen fra Springbrettet og BI-student Andreea Træet

Helene Olsen fra Springbrettet og BI-student Andreea Træet

Tobias Neraas, leder i Springbrettets Prosjektgruppe

Tobias Neraas, leder i Springbrettets Prosjektgruppe

Vi kåret også en vinner av vår Facebook-konkurranse, som stakk avgårde med et byGAVEKORT med en verdi på 800 kroner. Den heldige vinneren ble BI-studenten Andreea Træet, som møtte opp veldig fornøyd på Deltidsjobbmarkedet vårt.

Leder av Prosjektgruppen, Tobias Neraas, sier ved arrangementets slutt: "Jeg er strålende fornøyd med arrangementet og samarbeidet vi har hatt med alle bedriftene. I tillegg var det mange studenter som fikk tips og triks til sin egen CV av SiB karriere og studiemestring. Det kom litt færre studenter enn vi hadde håpet på, men alt i alt er jeg godt fornøyd!"

 

Skrevet av Kornelia Minsaas
Foto av Johanne Hagelin og Kornelia Minsaas

Hver måned velger vi i Springbrettet ut en bedrift i Bergen, som vi blir bedre kjent med for at du skal få et innblikk i hva bedriften jobber med og hvordan de rekrutterer. Denne måneden har vi valgt ut SRF som månedenes bedrift.

Salgs- og Reklameforeningen i Bergen er en interesseorganisasjon innenfor fagfelt knyttet til markedsføring. Hvert år arrangerer de omkring 25 arrangementer, som byr på faglig påfyll, nettverking og relasjonsbygging for både bedrifter og studenter. Arrangementene har ulike former, og varierer fra å være fagfrokoster, kurs, kåringer, konferanser, minglekvelder og forum. Nylig holdtes Bergen Markedssymposium, og neste uke arrangeres SRF KUBEN. I dag har SRF omkring 300 bedriftsmedlemmer, som blant annet DNB, Adams Matkasse, Skyss, BIR og TV2. Vi i Springbrettet har snakket med daglig leder Mariell Sæternes, for å høre mer om SRF og deres arbeid. 

Hva er deres største arrangement?

Vårt største arrangement er Bergen Markedssymposium. Enn så lenge hvert fall, det ligger en ny konferanse i kortene allerede før sommeren, men denne har vi ikke lansert ennå. Men det blir store greier!

Bergen Markedssymposium tar sted hvert år i februar, hvor vi inviterer til en hel dag med foredrag som har relevans for alle som er interessert i markedsføring. Vi har 14 markedssymposier bak oss, med flere i vente. Vi byr på foredrag med nasjonale og internasjonale foredragsholdere som har markert seg spesielt innenfor sitt fagfelt. Temaene varierer fra år til år.

Markedsføringsverden endrer seg raskt og kampen om å være i front blir stadig tøffere. Gjennom engasjerende foredragsholdere gir Markedssymposiet faginnsikt, caser, trender og tips man kan ta med seg tilbake til kontoret eller skolebenken.

Hva er deres neste arrangement?

SRF KUBEN, vår egne årlige prisutdeling. Konkurransen, som tidligere het «Den Gyldne Hane», har nå skiftet navn til «SRF KUBEN». SRF kårer hvert år de beste kreative arbeidene som er laget i Bergensområdet. Konkurransen høster stor prestisje blant reklamebyråene i Bergen og har vært medvirkende til en generell kvalitetsheving av arbeid som produseres. SRF KUBEN skal bidra til utvikling og inspirasjon for mennesker som jobber med markedsføring og reklame.

Konkurransen gjennomføres hvert år i mars og det konkurreres i 15 kategorier. Neste prisutdeling er 10. mars – og vi gleder oss stort. Aldri før har så mange byråer levert inn arbeider. Ønsker du å finne ut mer om KUBEN, eller ønsker å delta, kan du lese mer HER.

Årets Unge Selgerforbilde

I samarbeid med Kelly Services kårer SRF "Årets Unge Selgerforbilde" hver høst under Salgssymposiet. I høst ble Viktoria Halstensen tildelt prisen, samt en pengepremie for å kunne utvikle sine selgerferdigheter. Denne prisen bidrar med å fremme viktigheten i salgsyrket.

Hvilke studieretninger er SRF-arrangementene relevante for?

SRF-arrangementene er relevante for veldig mange; alle som studerer noe innen markedsføring, salg, kommunikasjon, ledelse, reklame, salg og alt som har med digitale flater å gjøre. Kanskje disse retningene spesielt. Men nå har verden endret seg ganske mye de siste årene og de aller fleste bedrifter i dag har en tilknytning til markedsføring og salg, og dermed passer arrangementene våre for veldig mange flere enn bare de som studerer innenfor disse retningene.

Kan studenter bli medlem i SRF?

Ja, vi har egne medlemspriser for studenter. Ikke bare byr vi på mange faglige arrangementer, men over 300 bedrifter i Bergensområdet er medlem i SRF, så nettverket er stor. Kanskje møter studentene sin fremtidige arbeidsgiver på våre arrangement?

 

Skrevet av Kornelia Minsaas
Foto hentet fra SRF

Den 26.oktober arrangerte Springbrettet Innblikk i samarbeid med DNB. Studentene fikk kjennskap til hvordan de ansatte jobber i Solheimsviken gjennom omvisning, spennende foredrag og mingling.

 

Innblikk DNB-9.jpg

Et møte med DNB som en arbeidsplass
40 interesserte og engasjerte studenter sto klare på DNB Solheimsviken da studentrådgiverne Anne Karen Mellingen og Tale Helland tok dem imot.

 

Innblikket startet med en omvisning i DNB sine flotte lokaler, hvor Anne Karen
og Tale viste frem ulike avdelinger og fasiliteter Solmheimsviken har å by på.
Studentene fikk gå gjennom kundesenteret og se hvordan de arbeider der,
for videre å se shippingavdelingen og ulike  deler av arbeidsplassene til de
ca 1700 medarbeiderne i DNB Solheimsviken.

 

 

 

Lene Bergersen (22) var en av studentene som deltok på arrangementet og hun forteller hvorfor dette fristet å delta på.
 


- Jeg synes det virket spennende å lære mer om DNB som arbeidsplass, og hvilke muligheter man som jusstudent kan ha der. Også spennende at det er på tvers av utdanningssteder, slik at jeg får mulighet til å møte studenter fra andre studier.

 
 
 

 

 

Etter omvisningen startet Sylvelin Gunnarson fra DNB bedriftsmarked å fortelle om DNB’s visjon rundt fremtidens bank og finansløsninger, og hvor viktig det i denne prosessen vil være med ny kunnskap og tverrfaglighet. Dagens og fremtidens bank trenger ikke lenger kun økonomer. Fredrik Brekke fra DNB markeds tok over og fortalte om sin arbeidsdag som aksjemegler i DNB, alt fra 12 timers arbeidsdager med kontinuerlig telefonsamtaler og fokusering på rett sted til kundearrangement hvor fart og spenning er i fokus. Studentrådgiverne avsluttet med å fortelle om deres rolle og ulike veier inn i DNB.  

 

 

Dagen ble avsluttet med litt mat og noe godt i glasset, hvor studentene fikk muligheten til å mingle litt med studentrådgiverne og Fredrik Brekke. Det var veldig god stemning og praten fløt godt rundt i lokale.

Foto: Hannah Nygård Breistein
Tekst: Anita Conradsen

Logo_comp.jpg