forsvaret etterretningsbataljonen

Etterretningsbataljonen (EBN) er en operativ avdeling som løpende bistår med beslutningsgrunnlag for militære og sivile beslutningstakere. Dette gjør bataljonen ved å deployere sensorer som henter inn etterspurt informasjon, som deretter blir analysert og presentert som etterretninger. Avdelingen har kort responstid, og består hovedsakelig av akademikere og vervet personell med høy teoretisk kompetanse.

EBN ønsker å rekruttere nye kolleger til stillinger som operatør eller analytiker innenfor menneskebasert innhenting (HUMINT), elektronisk krigføring (EK), innhenting fra åpne kilder (OSINT), bildeinnsamling og tyding (IMINT), etterretningsanalyse og fjernoppklaring.

Avdelingen verdsetter søkere med variert utdanning, bakgrunn og erfaring, og mener at et mangfold blant ansatte styrker vårt arbeidsmiljø og etterretningsarbeid. I tillegg til behov for forskjellige personlige egenskaper og erfaringer, har de ulike stillingene også krav til fysisk og psykisk robusthet.

Ved å jobbe hos oss vil du oppdage en avdeling i kontinuerlig utvikling for å imøtekomme stadig endrende sikkerhetsbehov. Med dette følger en spennende og variert karriere som åpner for muligheter både i Norge og utlandet, militært som sivilt.
Som etterretningsoperatør og etterretningsanalytiker i EBN vil du være blant selekterte kollegaer som er genuint opptatt av arbeidet, og som verdsetter å jobbe i et krevende arbeidsmiljø med stor takhøyde og sterkt samhold.

Avdelingen har sitt hovedkvarter på Setermoen i Bardu kommune, og er underlagt Sjef Hæren.

etterretningsbataljonen.PNG
 

Vi tilbyr studentene:

  • Fulltidsjobb

Vi er interesserte i studenter innenfor følgende studieretninger:

  • Alle studieretninger


IMG_0770.JPG

Vi gleder oss til å se deg på KD19 tirsdag 15. oktober i Grieghallen!

Hilsen KARRIEREDAGSGRUPPEN 2019 :-)