dips as

Kode med mening!

I DIPS koder vi løsninger som effektiviserer det norske helsevesenet og som bidrar til å redde liv. Hos oss er du i spydspissen i utviklingen av morgendagen e-helsetjenester, hvor vi utvikler programvare som helsepersonell er avhengige av i sin arbeidshverdag. Som utvikler i DIPS er du derfor en del av noe større. Vi sier at det handler om å kode med mening.

DIPS er et programvarekonsern og Norges ledende leverandør av e-helse, i form av pasientjournalsystemer til norske sykehus, og helse- og omsorgstjenesten. Over 100.000 helsearbeidere bruker daglig våre programvarer. Vi er 315 medarbeidere, har hovedkontor i Bodø, avdelingskontorer i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. Vi har solid økonomi og store ambisjoner om videre vekst.


Velkommen til vår stand for å høre mer om DIPS AS og DIPS Front AS.

Dips_logo_rgb.jpg
 

Besøk oss på dips.no/karriere

Vi tilbyr studentene:

  • Deltidsjobb

  • Fulltidsjobb

Vi er interesserte i studenter innenfor følgende studieretninger:

  • Informasjons- og datateknologi

  • Ingeniør, informasjonsteknologi


IMG_0770.JPG

Vi gleder oss til å se deg på KD19 tirsdag 15. oktober i Grieghallen!

Hilsen KARRIEREDAGSGRUPPEN 2019 :-)