Departementene

Departementene skal sette regjeringens politikk ut i praktisk handling - de har også ansvar for forvaltning av viktige samfunnsområder. Dette gjør at vi både er en av Norges mest sentrale arbeidsplasser, og en av de største innenfor offentlig sektor.

Departementene utarbeider det faglige grunnlaget for regjeringens beslutninger. Stadig mer av arbeidet i departementene skjer på tvers av departementsgrensene. Dette gir deg god mulighet for tverrfaglig arbeid og læring både innenfor egen sektor og mellom departementene.

Departementene har dessuten omfattende kontakt med underliggende etater, kommuner og fylkeskommuner samt næringsliv, organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Dette gir deg unike muligheter for samarbeid og læring på tvers av forvaltningsnivå. I flere departementer får du i tillegg mulighet for internasjonal erfaring ved å delta på møter i internasjonale fora og hospitere i internasjonale organisasjoner eller bli ansatt som fagråd eller nasjonal ekspert.»

I departementene arbeider vi aktivt med mangfoldsrekruttering for å styrke det inkluderende arbeidslivet i staten.

Logo%20Departementene%20PNG[4763].png
 

Finn mer informasjon om oss og oversikt over ledige stillinger på regjeringen.no eller jobb.dep.no

Vi tilbyr studentene:

  • Sommerjobb

  • Traineestilling

  • Internship

  • Deltidsjobb

  • Fulltidsjobb

Vi er interesserte i studenter innenfor følgende studieretninger:

  • Alle studieretninger


IMG_0770.JPG

Vi gleder oss til å se deg på KD19 tirsdag 15. oktober i Grieghallen!

Hilsen KARRIEREDAGSGRUPPEN 2019 :-)