Bergen kommune

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i regionen med over 17 000 ansatte. Kommunen utfører en mengde tjenester og trenger ansatte innen en rekke fagfelt, for eksempel undervisning, barnehager, tekniske tjenester, økonomi, HR og administrasjon, tjenester til utviklingshemmede, sosialtjeneste, alders- og sykehjem, integreringsarbeid, planlegging, psykisk helse, kultur, informasjon, IKT, hjemmesykepleie, helsetjenester for barn og unge, ergo- og fysioterapi, eiendomsdrift, brannvesen, bibliotek og barneværnstjenester.

bergen-kommune_logo_no.png
 

Besøk oss på bergen.kommune.no

Vi tilbyr studentene:

·     Fulltidsjobb

Vi er interesserte i studenter innenfor følgende studieretninger:

  • Alle studieretninger


IMG_0770.JPG

Vi gleder oss til å se deg på KD19 tirsdag 15. oktober i Grieghallen!

Hilsen KARRIEREDAGSGRUPPEN 2019 :-)