bane nor

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.
Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.
Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.
Bane NOR har om lag 4 400 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

obos_liggende.png
 

Besøk oss på banenor.no

Vi tilbyr studentene:

 • Traineestilling

Vi er interesserte i studenter innenfor følgende studieretninger:

 • Fysikk og kjemi

 • Geofag

 • Informasjons- og datateknologi

 • Ingeniør, bygg og anlegg

 • Ingeniør, elektronikk

 • Ingeniør, informasjonsteknologi

 • Ingeniør, maskinteknikk og automatiseringsteknikk

 • Ingeniør, produksjonsteknikk

 • Juridiske fag

 • Matematikk og statistikk

 • Samfunnsøkonomi

 • Samfunnsvitenskap

·       Samfunnsøkonomi

·       Økonomi og administrasjon


IMG_0770.JPG

Vi gleder oss til å se deg på KD19 tirsdag 15. oktober i Grieghallen!

Hilsen KARRIEREDAGSGRUPPEN 2019 :-)