Torsdag 21. April arrangerte Maritimt Forum Bergensregionen og Springbrettet: Storm i et vannglass på Hotel Terminus. Formålet med arrangementet er å introdusere studenter for de blå næringene og mulighetene som finnes. Arrangementet er gratis for alle studenter.

Kvelden bød på et variert og spennende program med foredragsholderne fra Lerøy, CCB Mongstad, Norwegian Hull Club og The Seafood Innovation Cluster. Blant foredragsholderne fant man Michelle Williams adm.dir. fra CCB Mongstad og Stein Are Hansen fra Norwegian Hull Club.

Andre del av kvelden var viet til speed-dating, her fikk de fremmøtte studentene muligheten til å snakke med ressurspersoner fra en rekke ulike bedrifter fra den blå næringen.

16 copy.jpg

En suksess
I følge Sindre Solstrand Lie & Kjetil Eidesvik var kvelden en suksess.
”Det var et veldig godt arrangement, med veldig flinke foredragsholdere." sier Kjetil Eidelsvik til Springbrettet. "Et spennende konsept: speed-dating, det er helt nytt for meg men jeg likte det godt. Det var utrolig lærerikt!” forteller Sindre.

Tidligere har Springbrettet og Maritimt Forum Bergensregionen arrangert Kvinner i kuling, som er et lignende arrangement med formål å rekruttere inn jenter til de blå næringene. Dette så stor suksess, og med utgangspunkt i dette ble det besluttet at flere studenter skulle få en mulighet til å møte næringen på en ny, spennende og lærerik måte.

33.jpg
 


Muligheter
Daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen, Anne Øen mener det er viktig å fortelle om mulighetene som finnes i den maritime næringen.

”For oss, i den maritime næringen er det alltid spennende å få muligheten til å møte fremtidens nyskapere. Spesielt nå hvor mange næringer peker nedover er det viktig å kunne fortelle at det fortsatt finnes muligheter der ute”.