Hver måned velger vi i Springbrettet ut en bedrift i Bergen, som vi blir bedre kjent med for at du skal få et innblikk
i hva bedriften jobber med og hvordan de rekrutterer. Denne måneden har Springbrettet kontaktet Statens tilsyn
for planter, fisk, dyr og næringsmidler – Mattilsynet.

 

Vi tok kontakt med Mattilsynet sin region i Sør og Vest, med avdelinger i Bergen og omland. Bedriften ble opprettet i 2004 og har sitt hovedkontor i Oslo. Bedriften fordeler seg utover 5 regioner i Norge og har hele 31 avdelinger fordelt på de 5 regionene.

Et samfunn der maten er trygg og dyr har det godt.
I en bedrift med 43 ansatte i avdeling Bergen og omland, samt 1280 ansatte totalt, er oppgavene både mange og forskjellige. Men for Mattilsynet i sin helhet er hovedoppgaven å sikre trygg mat og drikke samt god helse og velferd for dyr, fisk og planter. Deres visjon er: Et samfunn der maten er trygg og dyr har det godt.

Vi har hatt kontakt med avdelingssjef Aslaug Sandvin, inspektør Kristina Birkeland og førsteinspektør for fiskehelse og fiskevelferd, Marte Albriktsen Kaldestad. I avdelingen jobber de som inspektør med tilsyn og forvaltning av regelverk. De fører tilsyn med dyrehelse og dyrevelferd både i forhold til produksjonsdyr og kjæledyr, fiskehelse og fiskevelferd i oppdrettsnæringen, plantehelse, matproduksjon, drikkevann samt salg og servering av mat.

Smilefjesordning
Sandvin forteller oss at fra nyttår 2016 ble det innført smilefjesordning for alle restauranter og kaféer. Den skal informere forbrukerne om de hygieniske forholdene ved et serveringssted. Det betyr at alle som skal ut å spise kan sjekke tilsynsresultatet enten på oppslag ved inngangen til spisestedet eller via internett.
De har for øvrig svært mange ulike steder de fører tilsyn. Vi kan finne de på tilsyn ute i oppdrettsanlegg, i fjøset hos bonden, i frukthagen til epledyrkeren, på hagesenter og planteskoler, hjemme hos eiere av kjæledyr, i vannverk, i næringsmiddelindustrien og i butikker og restauranter med mer.

Sandvin forteller videre at mange tilsyn planlegger de selv, og mange tilsyn blir gjennomført med bakgrunn av meldinger fra publikum. På Mattilsynets nettsider finnes en «varslingsknapp», og her kan alle melde inn dersom de er konkret bekymret for dyrevelferd eller mattrygghet. Alle slike meldinger blir vurdert og fulgt opp.

Engasjement og vikariater kan føre til faste stillinger
Veien fra å være student til arbeidslivet kan være utfordrende for mange studenter. Og det er ikke alltid den første søknaden eller stillingen man søker, som blir vellykket. Kaldestad og Birkeland har delt sine historier om veien til deres jobb hos Mattilsynet og de har et klart budskap å gi: ikke gi opp!

Kaldestad gikk på universitetet i Bergen med en master i fiskehelse. Hun søkte først på Mattilsynets avdelingskontor i Sunnhordland men ble dessverre innstilt som nummer to og fikk dermed ikke jobben. Men kort tid etter ble hun oppringt av Mattilsynets avdeling i Bergen og omland for et halvt års engasjement, noe som utviklet seg til et vikariat og videre til fast ansettelse etter en ledig stilling. Hun forteller at det mest nyttige hun har lært etter at hun fikk seg jobb, er rollen som myndighetsperson. De må ta en del upopulære avgjørelser og konkluderer derfor med at god kommunikasjon med bedriftene de fører tilsyn med er viktig for å få utført jobben på en god måte.

Birkeland har også en mastergrad i fiskehelse ved universitetet i Bergen. Hun søkte på ledig stilling hos Mattilsynet men fikk dessverre ikke jobben ved første forsøk. Etter et nei fra Mattilsynet fikk hun tilbud om jobb i en privat fiskehelsetjeneste i Nordland som hun takket ja til. Etter halvannet år fikk hun tips om at Mattilsynet igjen søkte fiskehelsebiologer eller veterinær og prøvde derfor på nytt. Etter jobbintervjuet var hun ikke i tvil om at dette var en jobb hun kunne tenke seg blant annet fordi arbeidsoppgavene var godt varierte og spennende. Denne gangen fikk hun jobben!

I likhet med Kaldestad, mener Birkeland det viktigste er god dialog slik at man kan å komme frem til fornuftige løsninger på problemstillingene som kan dukke opp under veis.

Ikke gi opp!
Kaldestad og Birkeland vil råde studenter til å søke på alle relevante stillinger. Man får kanskje ikke den første jobben man søker på men det er uansett god erfaring å ta med seg videre i jobbsøkerprosessen. Delta på bedriftspresentasjoner og karrieredager, som for eksempel Springbrettets karrieredag. Videre vil de råde andre til å takke ja til ledig stilling selv om det er andre steder i landet eller i utlandet. Å være fleksibel og villig til å flytte på seg for relevant jobb kan være det som skal til for å oppnå drømmejobben. Om ikke, vil det uansett være verdifull erfaring som kommer godt med. Og sist men ikke minst: ikke gi opp. Med litt erfaring kan det være du som stiller best neste gang!

Mattilsynet ser i hovedsak etter studenter med så mye relevant utdanning som mulig, eksempler på dette kan være fiskehelse, dyrehelse, mattrygghet og liknende. Det er også viktig å ha de rette personlige egenskapene, du bør være utadvendt, selvstendig, samarbeidsvillig, motivert og effektiv. Alle ledige stillinger hos Mattilsynet (både faste og vikariater) blir annonsert på deres nettsider, finn, lokal aviser og noen ganger i spesielle fagtidsskrifter.

 

Skrevet av Sara Johansen,
foto hentet fra Mattilsynet.