MARITIMT FORUM :BERGENSREGIONEN

 

Maritimt Forum Bergensregionen kjenner de fleste til fra arrangement som Kvinner i kuling, som går av stabelen hvert år. Her får kvinnelige studenter sjansen til å møte kvinner som jobber i den maritime næringen. Men hva er det Maritim Forum Bergensregionen egentlig arbeider med? Vi har intervjuet Line Andersen, som er administrasjons- og prosjektansvarlig hos Maritimt Forum Bergensregionen.

 

Månedens bedrift: Maritimt Forum Bergensregionen
Ansatte: 2
Etablert: 1995  

Visjonen: MFB er en nettverksorganisasjon for nærmere 150 bedrifter i regionen. MFB skal være en aktiv pådriver i arbeidet med å synliggjøre, fremme og styrke hele den maritime næringen i Bergensregionen. Vår visjon for den maritime næringen i Bergensregionen er: Bergensregionen – en maritim region i verdensklasse.

 

Navn: Line Andersen
Stilling: Administrasjons- og prosjektansvarlig
Har jobbet for Maritimt Forum i: Fem år.

 

 

Hva slags utdanning er det du har? 
Jeg er utdannet allmennlærer med vekt på arkeologi. Men ved en tilfeldighet havnet jeg i maritim næring.  Jeg reiste mye et år og tok noen småoppdrag gjennom Manpower. Da jeg kom hjem fra reisene ble jeg fast ansatt hos Norsk Sjømannsforbund, hvor jeg hadde vært vikar. Det var her jeg fikk opp øynene for den maritime næringen, en utrolig spennende bransje med en lang historie og spennende utvikling.

 

 

Hva er det Maritimt Forum driver med? 
Hovedoppgaven vår er å synliggjøre den maritime næringen. I praksis jobber vi med omdømmebygging, rekruttering og kompetansebygging. Vi er en politisk uavhengig organisasjon men vi kommer med innspill til myndighetene der vi mener det er nødvendig for å sikre gode rammebetingelser for våre medlemmer. Vi representerer både arbeidstakere og arbeidsgivere innenfor det maritime.

Kan du si litt om hva bedriftene i maritim næring ser etter hos studenter som søker jobb? 
Det varierer veldig fra bedrift til bedrift. Vi har medlemsbedrifter innen alle segment; rederi, verft, utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører, i tillegg til utdanningsorganisasjoner.  Så strengt tatt trenger medlemmene våre alt fra maskinister til jurister. En ting er sikkert; nesten enhver utdannelse er det bruk for i næringen. 90% av alle verdens varer transporteres på båt, så det sier seg selv at skal samfunnet gå rundt så trenger man shipping. På landsbasis er det ca. 114.000 som jobber i næringen, hvor 20.000 av disse jobber på sjøen og resten jobber på land. I Bergen er det over 20.000 som jobber i maritim næring.

Hvor viktig er erfaring eller relevant utdanning om man ønsker å arbeide innenfor den maritime næringen? 
Sjøbasert erfaring er alltid ettertraktet, men det blir det jo vanskeligere og vanskeligere å få tak i denne kompetansen. Ellers trenger man som sagt unge med ulik bakgrunn; økonomer, jurister, ingeniører etc. Språkkunnskap er alltid ettertraktet, da mange av kontorene også har avdelinger over hele verden.

Har dere noen tilbud til studenter her på huset?
Vi har alltid minst én student i praksis hos oss hvert semester. Som oftest en fra sammenlignende politikk fra UiB. Dette semesteret har vi Kristoffer som tar samfunnsøkonomi. Vi har kjempegod erfaring med dette og studentene fungerer som et fullverdig medlem av administrasjonen, med alt det innebærer. Alt fra kaffekoking og facilitering av møter til å lage saker til nett. Studenten har også en eller to litt større prosjekter i løpet av semesteret.

Skjer det noe spennende i fremtiden hos dere? 
Ja! Kvinner i kuling og Storm i et vannglass, som begge er studentarrangement hvor studenter får mulighet til å treffe næringen. Kvinner i kuling er et arrangement for de kvinnelige studentene, mens Storm i et vannglass er åpent for studenter av begge kjønn. Av andre ting, så skal vi arrangere en Nasjonal havromskonferanse på oppdrag fra næringsdepartementet. Vi søkte om å få arrangere den i Bergen, og vi er kjempefornøyde med å ha fått den tildelt. I tillegg har vi flere cross-over prosjekt med de andre havnæringene i nærmeste fremtiden. Så det skjer noe hele tiden hos oss.

Hvordan trives du hos Maritimt Forum? 
Jeg trives som bare det! Det er veldig travle dager og jobben min innebærer alt fra vanlig kontordrift til å være konferansier på arrangementer, introdusere næringen for barn og unge og snakke med politikere. I tillegg leder jeg spennende prosjekter som Kvinner i Kuling og Storm i et vannglass.

Tips til studenter:
Vær aktiv og sleng deg med på arrangementer. Spør og grav og bli kjent med folk fra deler av arbeidslivet du en dag kan tenke deg å være en del av. Søk gjerne opp nye næringer – kanskje finner du en interessant jobb som du aldri hadde vurdert tidligere.

Maritimt Forum Bergensregionen har studenter i praksis i løpet av semesteret. Vi fikk muligheten til å stille Kristoffer fem spørsmål om hans tid hos MFB dette semesteret. 

Foto: Maritimt Forum Bergensregionen

Foto: Maritimt Forum Bergensregionen

Navn: Kristoffer Duesund
Alder: 24
tudie: Samfunnsøkonomi

Hvilket emne ved UiB gav deg muligheten til å ha praksis hos Maritimt Forum? 
- Jeg fikk muligheten til å være i praksis gjennom å søke faget ECON281 - Praksis i              
  samfunnsøkonomi.

 

Hvor lenge varer praksisperioden din?
- Praksisperioden startet i august og varer til og med desember. 

Hva er en typisk arbeidsdag for deg? 
-  Det er egentlig ikke noe «typisk» arbeidsdag, jeg føler hver dag er forskjellig og byr på noe nytt. Hos MFB har jeg en del oppgaver som går på daglig drift, som oppdatering av nyhetssaker til hjemmesiden o.l., men mesteparten av dagene går med til prosjekter av ulik art, som for eksempel lønnsundersøkelsen for rederier som jeg og Line akkurat har fullført. I tillegg har jeg fått muligheten til å være med på en rekke forskjellige møter og foredrag.

Hva har du lært gjennom praksis hos MFB?
-  For det første har jeg lært utrolig mye om maritim næring i Bergen. Dette var en bransje jeg fra før av visste lite om, men som jeg nå har fått mer kunnskap om. Næringen er utrolig spennende og definitivt en næring jeg ønsker å jobbe i eller med etter endte studier. For det andre har jeg lært å være trygg på hva jeg kan og hva jeg kan tilby. Jeg har fått veldig mye gode tilbakemeldinger på det jeg har gjort her, og spesielt min evne til å jobbe selvstendig. Dette har gjort at jeg føler jeg ikke trenger spørre så mye, men heller løse oppgaver slik jeg tror er den beste måten.

Vil du anbefale denne muligheten til andre studenter? 
- Definitivt. Dette halvåret har gitt meg erfaringer og kontakter jeg er sikker på jeg kommer til å ha bruk for senere i arbeidslivet. Det har også vært fint å komme seg litt bort fra forelesninger og lesesal og se litt hvordan den virkelige verden fungerer. Dette har gitt meg muligheten til å bruke noe av det jeg har lært i praksis og å vise hva jeg som fremtidig samfunnsøkonom har å tilby.