Kvinner i kuling 2017

– Maritim næring er fortsatt en mannsdominert bransje. Det er ikke fordi ledelsen lar være å tilsette kvinner. Flertallet søker ikke.

Det sier Line Andersen. Hun er prosjektleder og administrasjonsansvarlig i Maritime Bergen.

I samarbeid med Springbrettet inviterte Andersen og Maritime Bergen til Kvinner i Kuling den 26. oktober på Scandic Bergen City. Her var målet å synliggjøre maritim næring som en attraktiv og spennende arbeidsplass for kvinnelige studenter i Bergen.

Kvinner i Kuling vart arrangert for første gang i 2011. Samme år var Andersen med på å utarbeide en rapport for prosjektet «Flere kvinner inn i maritim næring». Bedriftene rapporterte om en klar kjønnsskjevhet i bransjen. Det var få kvinner som søkte maritime stillinger, men også lite fokus på kvinner i bedriftenes rekrutteringsplaner.

– Det har vært en manglende synlighet. Dette er den største utfordringen til maritim næring når det gjelder rekruttering av kvinner. Men det er her vi ønsker å bidra, sier Andersen, som hadde invitert tretti kvinner fra den maritime næringen til å delta på Kvinner i Kuling.

Tre av ressurskvinnene gledet deltagerne med innholdsrike foredrag. Første mann ut var Benedicte Bjorøy. Hun er global HR-manager i Shearwater GeoServices. Hun tok i bruk foredragsfenomenet PechaKucha, og fortalte om en kulturell reise fra Norge til Australia og videre til Kina. Her fikk hun smake på hvordan det er å være kvinne i et hierarkisk arbeidssystem.

Nesten mann ut var HR-direktør i Grieg Seafood, Kathleen Mathisen. Hun snakket om rollen som leder, det å utlevere seg selv, og om en bransje i endring. Det var også noe som vart nevnt da sistemann, Marthe Lamp Sandvik, entret scenen. Hun er skipsmegler/senioranalytiker i Lorentzen & Stemoco. Lamp Sandvik var også opptatt av å påpeke tilfeldigheter som skjer underveis i utdanningsløpet. Hun har selv byttet utdanningsløp og karriereplaner, og fortalte at slagplanen ikke alltid er det beste.

Førti kvinnelige studenter deltok på arrangementet. Etter foredragsrunden var det duket for bedrifts-date. Enhver student fikk snakke med de tretti ressurskvinnene som var tilstede under arrangementet.

– I år deltok studenter innen HR, geofysikk, rettsvitenskap, økonomi, innovasjon og entreprenørskap, ledelse, biologi, psykologi, IKT, shipping, markedsføring og spansk. Den maritime næringen trenger ikke de typiske studieretningene du gjerne tenker som relevante.

Det sier nestleder i Prosjekt-gruppen i Springbrettet, Miriam Slagnes Takseth. Hun forteller at det er mye planlegging som ligger bak, men at tilbakemeldingene har vært veldig bra og at mange er fristet til å delta igjen.

– Vi har eksempler på tidligere deltakere som senere har endt opp men en karriere innen den maritime næringen. Det og et enormt engasjement fra Maritime Bergen og studenter, motiverer hos til å fortsette å arrangere Kvinner i Kuling år etter år, sier Slagnes Takseth.